KonMari – Kategori 2: Bøger og papir. Del 2 – Papirer.

Som udgangspunkt skal alle papirer smides ud, ifølge Marie Kondo. Hun anerkender dog at der er nogle papirer, vi skal gemme. Derfor skal papirer sorteres efter 3 kategorier:

I brug lige nu/Kræver opmærksomhed:

F.eks. breve der skal svares på, skemaer der skal udfyldes, regninger der skal betales. Kan opbevares i en brevbakke eller en arkivskuffe. Målet er at denne bunken helst slet ikke skal være der, for så længe der er papir her i bunken er der noget du ikke har gjort færdigt.

Nødvendig i en begrænset periode:

Herunder finder du bonner og garantibeviser, lejekontrakt, ansættelseskontrakter papirer på bilen og forsikringspapirer (hvis du ikke også har dem elektronisk) som skal gemmes så længe du har genstanden.

Skal gemme permanent:

Det er ting som dåbs- eller navneattester, og pas.

Det første du gør er, som med alle andre ting, at mærke om papiret giver dig glæde. Personlige breve eller andre ting med affektionsværdi skal nemlig ikke sorteres nu, men gemmes indtil det sidste punkt på listen, Kategori 4: Sentimentale ting. Alle andre papirer sorteres i de 3 bunker.

Derefter anbefaler hun at man ikke sortere mere i dem, men bare putter dem alle i en plastiklomme pr. kategori.


Ting der kan være svære at sortere/smide ud:

  • Undervisningsmateriale.

Jeg havde flere mapper med materiale fra kurser og uddannelser jeg har været på, helt tilbage til da jeg for 15 år siden uddannede mig til markedsføringsøkonom. Jeg har beholdt dem så længe fordi jeg har tænkt at jeg måske en dag kunne bruge det til at lave markedsføring på min virksomhed. Alle korte kurser, og min nuværende uddannelse havde jeg også papirer fra, på trods af at alle papirer fra min nuværende uddannelse også ligger elektronisk på min computer.

Ligesom med bøger skriver Marie Kondo at det er nytteløst at gemme papirer på uddannelser vi har været på, fordi vi har lært det vi skulle af kurset. Hvis ikke du kan huske det, så må du tage kurset igen.

Det forstod jeg slet ikke da jeg først læste det. Men da jeg gik igang med at sortere papirerne og mærkede efter, kunne jeg godt se meningen. F.eks. var jeg på et kursus i Reiki healing for nogle år siden, og jeg havde gemt materialet for at kunne læse det igen og lære de ting jeg ikke havde fået med første gang. Men da jeg tænkte videre over det erkendte jeg at jeg ikke vil kunne lære teknikkerne ved kun at læse i materialet, så for at lære det vil jeg skulle tage kurset igen.

  • Brugsanvisninger.

Marie Kondo bruger et eksempel på en klient hun havde, som havde en hel mappe fuld af brugsanvisninger. Det kunne have været mig, for sådan en havde jeg nemlig også stående. Da jeg gik igang med at sortere papirerne viste det sig at en stor del af brugsanvisningerne var på ting vi ikke havde længere, nogle var på ting som jeg skal have solgt, og endnu flere var unødvendige fordi de enten ikke indeholder de nødvendige anvisninger eller informationen kan findes online meget nemmere end at slå op i et hæfte. Jeg endte med kun at beholde to brugsanvisninger.

  • Kontoudskrifter, lønsedler.

Formålet med disse er at oplyse dig om hvad der er sket på din konto, eller hvad du hat fået i løn. Når de har gjort det er deres formål opfyldt, og der er derfor ingen grund til at gemme dem længere.

Jeg kunne ikke nænne at smide alle mine uddannelsespapirer ud, så jeg endte ud med sortere dem mere grundigt end Marie anbefaler, og til slut har jeg derfor en mappe med personlige papirer, en med uddannelsespapirer og en brevbakke med ‘I brug lige nu/Kræver opmærksomhed’. Før fyldte mine papirer to skabe, nu fylder de én hylde og det er så simpelt inddelt at selv min mand kan finde de papirer, han har brug for uden min hjælp.

Det næste punkt på listen er KonMari – Kategori 3: Komono. Det er en mere diffus kategori med mange ting i, så den bliver også delt op i mindre indlæg.


Vil du læse mere om KonMari kan du læse mit første indlæg her:

KonMari – Sådan rydder du op i dit hjem.